Image

Проект Micro:bit

ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ ОТ АРМЕНСКОТО УЧИЛИЩЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

 

  Община Пловдив, с подкрепата на Британския съвет и фондация Пловдив 2019, се включи в първия за България международен проект за въвеждане на компютърния инструмент Micro:bit. Устройството е въведено във Великобритания за всички ученици, а пилотни проекти за прилагането в учебния процес вече са реализирани във Финландия, Норвегия, Нидерландия, също и Унгария, Литва и Хърватия.

  Едно от новаторските пловдивски училища е нашето, ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“. Тук целенасочено и ефективно се използва ИКТ от учителите и учениците. От 16.02.2018г. с учениците от четвъртите класове стартира курс на обучение „Въведение в програмирането“- целта на проекта е да се даде шанс на повече ученици от ранна възраст да започнат да програмират във вид на забавни занимания и игри.

  В първата сесия преподавателят Артин Амуджиян, студент от ПУ „Паисий Хилендарски, представи основополагащите характеристики на Micro:bit и неговата среда за кодиране. Устройството Micro:bit е джобен, програмируем компютър с размери 43 мм.х52мм.. То е образователно и техническо пособие, разработено от Би Би Си, което вече вдъхновява младите поколения на Обединеното кралство. Устройството дава възможност за усвояване на знания и умения от учениците, превръщайки ги от консуматори на дигитална информация в нейни дизайнери и творци, създаващи сами инструменти за подпомагане на учебния процес, за решаване на проблеми или просто за забавление.

  Пособието Micro:bit може да бъде много интересно и полезно за развитие на логическото мислене на учениците. Неслучайно четвъртокласниците очакват с нетърпение извънкласните занимания всяка събота в компютърния кабинет на училището.Учениците с интерес усвояват работа с входни и изходни устройства с платката Micro:bit за създаване на успешни проекти, посредством итерации, условия и логики. Предстои да се запознаят с развитие на прости анимации и картинки на Micro:bit. Да научат как да моделират и използват micro:bit променливи. Устройството може да се използва за най-различни проекти- от създаване на роботи до музикални инструменти. Разполага с редица вградени функции- например 25 червени LED лампички за създаване на текстови съобщения; два бутона, които могат да бъдат програмирани и използвани за игри или управление на музикална плейлиста, може да се разпознае движение и да се отгатне посоката, в която човек се движи.

  В края на обучението учениците ще изготвят презентации на проектите и ще бъдат обобщени резултатите.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ ОУ „ВИКТОРИЯ И КРИКОР ТЮТЮНДЖЯН“

 

Уважаеми родители,

В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 26 март 2018 г. от 18.00 часа в стая № 21 при следния

Дневен ред:

1. План-прием за учебната 2018/2019 година в ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“

2. Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти, които ще се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците през учебната 2018/2019 година за I; II; V; VI клас.

3. Съгласуване на избираемите и факултативни учебни часове от учебните планове за I; II; V; VI; VII клас за учебната 2018/2019.

4. Представяне на проекта на бюджета за становище.

5. Разни.

Поканата е поставена на таблото за обявления на училището на 12.03.2018 година.

 

Симон Тютелян,

Директор на ОУ „Виктория

и Крикор Тютюнджян“ Пловдив

 

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ “ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ”

Областният кръг на математическото състезание за ученици

от І до ХІІ клас “Европейско кенгуру”

за учебната 2017/2018 година ще се проведе

на 17.03.2018 г. от 11:00 до 12:30 ч.

в съответното училище център,

указано от ръководството.

Учениците трябва да се явят до 10:30 ч.

на определеното място.

3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

 

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ

НА 3 МАРТ В 12:00 Ч.

ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА РУСКИТЕ ОСВОБОДИТЕЛИ НА БУНАРДЖИКА

ПОЛАГАНЕ НА ЦВЕТЯ И ВЕНЦИ, С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ВЗВОД И ВОЕНЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР

Коледен поздрав на ученици към ДГ “Майчина грижа”

Четвъртокласници от ОУ “Виктория и Крикор Тютюнджян” отправиха Коледен поздрав към децата от детска градина “Майчина грижа Съборна“. “Седмицата на активното четене на книги” беше поводът за посещението им. С внимание и интерес децата изслушаха притчата за Коледната нощ, а после поздравиха своите гости с избрани стихчета. Изработените от учениците красиви картички зарадваха децата, а коледните песни и танци превърнаха срещата в истински празник!

Състезание “Аз, природата и светът”

Състезанията, организирани от Сдружението на българските начални учители, ще се проведат на следните дати:

1. “Аз, природата и светът” – 20.12.2017 г.

2. “Аз и числата” – 31.01.2018 г.

3. “Аз общувам с Европа” – 28.02.2018 г.

4. “Аз и буквите” – 23.03.2018 г.

Национално финално състезание – 26.04.2018 г.

Имената на участниците във финалното състезание ще бъдат обявени на сайта на СБНУ http://sbnu.org