Col 1

ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ – 185 години Арменско училище в Пловдив!

Col 2

Дългогодишни традиции, предавани от поколение на поколение!

Col 3

Съвременни методи на обучение с поглед към бъдещето на нашите деца!

Последни новини

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

https://bit.ly/36qmpym

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ФАКУЛТАТИВЕН УЧЕБЕН ЧАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

https://bit.ly/2LOOs10

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ – НАЧАЛЕН ЕТАП 2020-2021

https://bit.ly/362126c