Image

Край на учебните занятия за учебната 2017/2018 година

Уважаеми родители, гости и приятели на Арменското училище,

тържеството за край на учебните занятия за 2017/2018 година

на V – VІІ клас ще се състои на 15.06.2018 г. от 18:00 часа в Арменския Културен дом.

Да изпратим нашите седмокласници с пожелания за успех и слънчево лято!