На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“  е най-старото училище в България, създадено през 1834 г.

През 2014 г. Училището отбеляза 180-годишнината от създаването си. Основната сграда на Училището е изградена със средства, дарени от семейство Виктория и Крикор Тютюнджян. Намира се в центъра на града – архитектурния резерват „Старинен Пловдив”, с удобен транспорт от всички райони на града. 

Учениците се обучават от висококвалифицирани специалисти.  Имат възможност да се включат в  разнообразни извънкласни занимания.
Приоритет за училището са редът и дисциплината.
Отлични са резултатите от външното оценяване за
ІV и VІІ клас.
Училището разполага с добра материална база.

Класните стаи са в синхрон със съвременните изисквания.
Обучението
в първи клас е целодневно.

В учебния план е включено изучаване на английски език.

Извънкласните форми на обучение  са съобразени с желанията на родителите.

Децата обичат учителите си и се чувстват спокойни и обгрижени.

ПРИ НАС ЩЕ НАМЕРИТЕ ОЩЕ:

– изучаване на арменски; руски и  английски език в начален етап
училищен вестник;
– добре обзаведени класни
стаи
– непрекъснат достъп до Интернет
– медицински кабинет
– бюфет
– отговорен и сплотен екип от висококвалифицирани преподаватели:

Старши учители – 23, 

учители с квалификационна степен – 10.