Необходими документи


1.    Оригинал на Удостоверението за преместване;

2.    Ксерокопие на акта за раждане;

3.    Заявление за записване (по образец);