ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА УЧИЛИЩЕТО: arm_school@tutunjian.bg

ИМЕНАДЛЪЖНОСТ/КВАЛИФИКАЦИЯЕЛЕКТРОННА ПОЩА
1СИМОН МОВСЕС ТЮТЕЛЯНДИРЕКТОР
2ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ВЛАДИМИРОВАЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УД
Старши учител общообразователен предмет в прогимназиален етап
zam_dir@tutunjian.bg
3БАЙДАЗАР МИКАЕЛ БАБИКЯН

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

babikian@tutunjian.bg

4ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА НАЙДЕНОВАУчител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

naidenova@tutunjian.bg
5ДЕТЕЛИНА СЕРГЕЕВА МИЛКОТЕВА
Ръководител на направление Информационни и комуникационни технологии

6ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ДАЙОВА

Учител общообразователен предмет в прогимназиален етап

daiova@tutunjian.bg

7ДИАНА ЙОРДАНОВА ДЖОНГАРОВА

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

popova@tutunjian.bg
8ДИМАНА ЛУКОВА ДИМИТРОВА-АДЪГЮЗЕЛ

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
dimitrova@tutunjian.bg

9ЕЛЕНА ИВАНОВА ЛЕСКОВА

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

leskova@tutunjian.bg

10ЕЛЕНА ПЕТРОВА КАМЕНОВА

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

kamenova@tutunjian.bg

11ЕЛЕНА ИВАНОВА ХАДЖИЙСКА


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
hadjiiska@tutunjian.bg
12ЕЛИЗАБЕТ ХАЙК ВАРТАНЯН

Учител по арменски език

13ЗЛАТИНА ВЛАДИМИРОВА ПОПОВА

Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап popova@tutunjian.bg
14ИВАН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап

15ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ЗЛАТАНОВА

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
zlatanova@tutunjian.bg

16КРАСИМИРА КИРОВА КЮЧУКОВА

Педагогически съветник

kuchukova@tutunjian.bg

17ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ДЖАМБОВА

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
djambova@tutunjian.bg

18НОРА СТЕФАНОВА ГАНЧЕВА

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
gancheva@tutunjian.bg

19НАТАЛИЯ ХАРАЛАМПИЕВА ТОДОРОВАСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) todorova@tutunjian.bg
20НОРА ХОВХАНЕС АНДОНЯН

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

21ПЕТЯ ЛАЗАРОВА КОСТОВА

Учител, начален етап на основното образование​​ (I-IV клас)

kostova@tutunjian.bg

22РУМЯНА АТАНАСОВА АНДРЕЕВА

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)23РАДОСТИНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА

Учител, начален етап на основното образование​​ (I-IV клас)


georgieva@tutunjian.bg

24СТОЯНКА ГЕНЧЕВА КОДЖАМАНОВА
Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
kodjamanova@tutunjian.bg
25САШКА ЛЮБЕНОВА ВОЙВОДОВА

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
voivodova@tutunjian.bg

26САНЯ СПАСОВА СТАНЕВСКА-ПЕНЕВА
Учител общообразователен предмет в прогимназиален етап

27ТЕОДОРА ХРИСТОВА ЦАНКОВА Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) tzankova@tutunjian.bg
28ТАНЯ АНГЕЛОВА КУТМАНОВА Старши учител, начален етап на основното​​ образование (I-IV клас) kutmanova@tutunjian.bg