ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА УЧИЛИЩЕТО –​​ arm_school@tutunjian.bg

Име

Презиме

Фамилия

Длъжност/Квалификация

Eлектронна поща

Таня

Ангелова

Кутманова

Старши учител, начален етап на основното​​ образование (I-IV клас)

kutmanova@tutunjian.bg

Наталия

Харалампиева

Тодорова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

todorova@tutunjian.bg

Байдзар

Микаел

Бабикян

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

babikian@tutunjian.bg

Димана

Лукова

Димитрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

dimitrova@tutunjian.bg

Даниела

Харитонова

Дечева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

decheva@tutunjian.bg

Елена 

Петрова

Каменова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

kamenova@tutunjian.bg

Теодора

Христова

Цанкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) и учител по руски език

tzankova@tutunjian.bg

Елена

Иванова

Лескова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) / Учител по английски език

leskova@tutunjian.bg

Паола

Стефанова

Петкова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

petkova@tutunjian.bg

Петя

Лазарова

Костова

Учител,​​ начален етап на основното образование (I-IV клас)

kostova@tutunjian.bg

Гергана

Йорданова

Найденова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

naidenova@tutunjian.bg

Радостина

Миткова

Георгиева 

Учител, начален етап на основното образование​​ (I-IV клас)

georgieva@tutunjian.bg

Георги

 Тодоров

Дългърски 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

dalgarski@tutunjian.bg

Димитрина

 Стоянова

 Владимирова

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап /​​ Учител по Български език и литература

zam_dir@tutunjian.bg

Лилия

Христова

Джамбова

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап / Учител по Български език и литература

djambova@tutunjian.bg

Димитрина

Стефанова

Дайова

Учител общообразователен предмет в прогимназиален етап / Учител по Български език и литература

daiova@tutunjian.bg

Йорданка

Василева

Златанова

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап / Учител по математика

zlatanova@tutunjian.bg

Сашка

Любенова

Войводова

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап / Учител по математика и физика

voivodova@tutunjian.bg

Златина

Владимирова

Попова

Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап / Учител по английски език

popova@tutunjian.bg

Нора

Стефанова

Ганчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап / Учител по география и история

gancheva@tutunjian.bg

Мария 

Георгиева

Даскалова

Учител, общообразователен  предмет в прогимназиален етап /​​ Учител по биология и ЗО и Химия и ООС; Човекът и природата

daskalova@tutunjian.bg

Стоянка

Генчева

Коджаманова

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап/ Учител по изобразително изкуство; Технологии и предприемачество, Технологии

kodjamanova@tutunjian.bg

Мариета

Василева

Клисарова

Ръководител на направление ИКТ / Учител по информационни технологии 

klisarova@tutunjian.bg

Елена

Иванова

Хаджийска

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап / Учител по ФВС

hadjiiska@tutunjian.bg

Елизабет

Хайк

 Вартанян

Учител по арменски език

 

 Красимира

Киркова

 Кючукова

 Педагогически съветник

kuchukova@tutunjian.bg

 Нина

 Иванова

 Русанова

Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап/ Учител по музика

rusanova@tutunjian.bg