ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА УЧИЛИЩЕТО: arm_school@tutunjian.bg

ИМЕНАДЛЪЖНОСТ/КВАЛИФИКАЦИЯЕЛЕКТРОННА ПОЩА
1СИМОН МОВСЕС ТЮТЕЛЯНДИРЕКТОРarm_school@tutunjian.bg
2ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ВЛАДИМИРОВАЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УД
Старши учител общообразователен предмет в прогимназиален етап
zam_dir@tutunjian.bg
3БАЙДАЗАР МИКАЕЛ БАБИКЯН

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

babikian@tutunjian.bg

4ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА НАЙДЕНОВАУчител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

naidenova@tutunjian.bg
5ГАБРИЕЛ МАГДАЛЕНОВ СТОЙЧЕВ
Ръководител на направление Информационни и комуникационни технологии

stoychev@tutunjian.bg
6АНА ГОСПОДИНОВА КРЪСТЕВА

Учител общообразователен предмет в прогимназиален етап

krusteva@tutunjian.bg

7ДИАНА ЙОРДАНОВА ДЖОНГАРОВА

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

popova@tutunjian.bg
8ДИМАНА ЛУКОВА ДИМИТРОВА-АДЪГЮЗЕЛ

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
dimitrova@tutunjian.bg

9ЕЛЕНА ИВАНОВА ЛЕСКОВА

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

leskova@tutunjian.bg

10ЕЛЕНА ПЕТРОВА КАМЕНОВА

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

kamenova@tutunjian.bg

11ЕЛЕНА ИВАНОВА ХАДЖИЙСКА


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
hadjiiska@tutunjian.bg
12ГОАР АБОВЯН

Учител по арменски език

abovyan@tutunjian.bg
13ЗЛАТИНА ВЛАДИМИРОВА ПОПОВА

Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап popova@tutunjian.bg
14НИНА ИВАНОВА РУСАНОВА

Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап

rusanova@tutunjian.bg
15ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ЗЛАТАНОВА

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
zlatanova@tutunjian.bg

16КРАСИМИРА КИРОВА КЮЧУКОВА

Педагогически съветник

kuchukova@tutunjian.bg

17ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ДЖАМБОВА

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
djambova@tutunjian.bg

18НОРА СТЕФАНОВА ГАНЧЕВА

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
gancheva@tutunjian.bg

19НАТАЛИЯ ХАРАЛАМПИЕВА ТОДОРОВАСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) todorova@tutunjian.bg
20МАРИЯ ТОДОРОВА АЛАМУНЗАРОВА

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

alamunzarova@tutunjian.bg
21ПЕТЯ ЛАЗАРОВА КОСТОВА

Учител, начален етап на основното образование​​ (I-IV клас)

kostova@tutunjian.bg

22РИСА СТОЙКОВА КАЧУЛЕВА Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

kachuleva@tutunjian.bg

23РАДОСТИНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА

Учител, начален етап на основното образование​​ (I-IV клас)


georgieva@tutunjian.bg

24СТОЯНКА ГЕНЧЕВА КОДЖАМАНОВА
Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
kodjamanova@tutunjian.bg
25САШКА ЛЮБЕНОВА ВОЙВОДОВА

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап
voivodova@tutunjian.bg

26НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ КУЛЕВУчител общообразователен предмет в прогимназиален етап
kulev@tutunjian.bg
27ТЕОДОРА ХРИСТОВА ЦАНКОВА Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) tzankova@tutunjian.bg
28ТАНЯ АНГЕЛОВА КУТМАНОВА Старши учител, начален етап на основното​​ образование (I-IV клас) kutmanova@tutunjian.bg