Име

Презиме

Фамилия

Длъжност/Квалификация

Таня

Ангелова

Кутманова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Наталия

Харалампиева

Тодорова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Байдзар

Микаел

Бабикян

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Димана

Лукова

Димитрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Даниела

Харитонова

Дечева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Елена 

Петрова

Каменова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Теодора

Христова

Цанкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) и учител по руски език

Елена

Иванова

Лескова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) / Учител по английски език

Паола

Стефанова

Петкова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Петя

Лазарова

Костова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Гергана

Йорданова

Найденова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Радостина

Миткова

Георгиева 

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Георги

 Тодоров

Дългърски 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Димитрина

 Стоянова

 Владимирова

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап / Учител по Български език и литература

Лилия

Христова

Джамбова

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап / Учител по Български език и литература

Димитрина

Стефанова

Дайова

Учител общообразователен предмет в прогимназиален етап / Учител по Български език и литература

Йорданка

Василева

Златанова

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап / Учител по математика

Сашка

Любенова

Войводова

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап / Учител по математика и физика

Златина

Владимирова

Попова

Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап / Учител по английски език

Нора

Стефанова

Ганчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап / Учител по география и история

Мария 

Георгиева

Даскалова

Учител, общообразователен  предмет в прогимназиален етап / Учител по биология и ЗО и Химия и ООС; Човекът и природата

Стоянка

Генчева

Коджаманова

Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап/ Учител по изобразително изкуство; Технологии и предприемачество, Технологии

Мариета

Василева

Клисарова

Ръководител на направление ИКТ / Учител по информационни технологии 

Елена

Иванова

Хаджийска

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап / Учител по ФВС

 Алвард

Карапетовна

 Бадваганян

Учител по арменски език

 Красимира

Киркова

 Кючукова

 Педагогически съветник

 Нина

 Иванова

 Русанова

Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап/ Учител по музика