УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Председател: Весела Колева 7а клас

Зам.-председател: Моника Джамбова 5а клас

Връзки с обществеността: Микаел Ерамян 7а клас

Секретар на УУС: Дария Гроцева 7б клас

Спортна дейност: Боян Марчев 5б клас и Тифани Дакова 7б клас

Културно-информационна дейност: Анна Стоянова 5б  клас и Даная Генчева 5а клас