УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Председател: Весела Колева-7а клас

Зам.-председател: Моника Джамбова-5а клас

Връзки с обществеността: Микаел Ерамян-7а клас

Секретар на УУС: Дария Гроцева-7б клас

Спортна дейност: Боян Марчев-5б клас и Тифани Дакова-7б клас

Културно-информационна дейност: Анна Стоянова- 5б  клас и Даная Генчева-5а клас