РЪКОВОДСТВО НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

 

  • ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 Деница Канелова –  VII „б“

  •  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Рафаела Начева  – VII „б“

Сияна Епитропова – VII „б“

  • ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА:

Сияна Куцова – VII „а“

  • СЕКРЕТАР НА УУС:

Айда Йозгатлиян – VII „а“

  • СПОРТНА ДЕЙНОСТ:

Себастиан  Христев – V „б“

Самоел Касапян – V „а“

Давид Геворгян  – VI „а“

  • КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ:

Даная Генчева – VI „а“