1. Председател:

 Даная Генчева –  7„а“

 

2.Зам. председатели:

Сияна Драганова  – 7 „а“

Габриела Багдасарян  – 5 „а“

 

3.Връзки с обществеността:

Валентина Кирева – 6 „а“

Светослав Гърков – 5 „а“

 

4.Секретар на УУС:

Виктория Атанасова –  6 „б“

Ануш Тахмизян – 5 „а“

 

5.Спортна дейност:

Боян Мечев  – 7 „б“

Александър Календериан – 5 „а“

 

6.Културно-информационна дейност:

Магдалена Чешмеджиева – 7 „б“

Боряна Христева – 7 „б“

Ванеса Шуропова – 6 „а“