Общински кръг на олимпиадите

В ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ през месец декември ще бъде организиран и проведен общински кръг на олимпиадите по български език и литература за учениците от V-VII клас на 06.12.2019г. /петък/от 13:30 часа и олимпиада по математика на 13.12.2019г. /петък/ за ученици от IV клас от 9:00 часа и за учениците от V-VII клас от 13:30 […]

Read More

Ден на толерантността в ЕС

Седмица на ТОЛЕРАНТНОСТТА – така можем да обобщим инициативите на учениците от първи, втори , трети и четвърти класове, които споделяха информация и мнения по темата, изработиха красиви проекти под ръководството на своите класни ръководители и с помощта на учителите в ЦОУД в дните от 11 ноември до 16.ноември, обявен за Ден на толерантността в […]

Read More

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОУ „ВИКТОРИЯ И КРИКОР ТЮТЮНДЖЯН“

Уважаеми родители, В изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най- учтиво Ви каня на  заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 26 ноември 2019 г. от 18.00 часа в стая № 13 при следния Дневен ред: Избор на […]

Read More

Празник на народните будители

    В навечерието на 1 ноември – Празник на народните будители, в ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ се проведе традиционното за учениците от начален етап на обучението „Състезание по краснопис“. Участваха всички паралелки от класовете и с активното участие на класните ръководители. Състезанието обхваща ключови компетентности по писмена култура на учениците – правопис и краснопис, […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ

В ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ Пловдив на основание заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. на министъра на МОН, съгласно утвърден график,  ще се проведе общински кръг на олимпиадата по български език и литература за ученици от V; VI; VII клас  до 15.12.2019 г. , а олимпиадата по математика за ученици от IV; V; VI; VII клас […]

Read More

СПОРТЕН ПРАЗНИК

На 18.10.2019 г. учители и ученици спортуваха заедно на стадиона в с. Маноле. Най-активните спортисти бяха наградени. Всички се забавляваха. Учениците от начален етап активно се включиха в спортния празник на стадиона в село Маноле

Read More