ДЕНЯТ НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК В ОУ „ВИКТОРИЯ И КРИКОР ТЮТЮНДЖЯН“

На 21 февруари отбелязваме Международния ден на майчиния език /International Mother Language Day/. Празникът е посветен на опазването на езиковото и културно многообразие по света. Представяме Ви виртуалното тържеството на учениците, изучаващи арменски език под ръководството на учителката Гоар Абовян, в единственото – възстановено през 1990 година,  Арменско училище в Пловдив.  https://cutt.ly/DlwJnBz

Read More

Памет за Васил Левски – Апостолът на свободата

Учениците и учителите от основно училище „Виктория и Крикор Тютюнджян“ отбелязват деня на почит и преклонение пред живота и делото на Апостола. https://cutt.ly/flwUaht – „Песен за Апостола на свободата“, музика и текст – Мария Нинова, аранжимент – Димитър Атанасов в изпълнение на учениците от II б клас https://cutt.ly/XlwIoF9 – Презентация на ученическия съвет за живота […]

Read More

Присъствено обучение, съгласно заповед на министъра на здравеопазването

З А П О В Е Д № РД-10-229/ 27.01.2021 г., гр. Пловдив на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО ; заповед № РД 01-52/26.01.2021 г, на министъра на здравеопазването Н А Р Е Ж Д А М: 1. Учениците от прогимназиален етап – VII клас от 04.02.2021 г. до 17.02.2021г. се обучават присъствено в […]

Read More