Олимпиади

Уважаеми родители и ученици,  Във връзка със Заповед РД01-45/13.01.2021г. на Министъра на образованието и науката, Ви информирамe за провеждането на олимпиади и състезания в ОУ“Виктория и Крикор Тютюнджян“ Олимпиада Дата на провеждане Начален час Времетраене Олимпиада „Знам и мога” – IV клас 23.01.2021г. 09:00 80 минути Олимпиада по Математика – IV клас 24.01.2021г. 09:00 4 часа Участниците […]

Read More

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,      Във връзка със заповед № РД-09-3610/31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката, относно преустановения присъствен образователен процес за учениците от V  до XII клас, на учениците от цялата страна, във връзка със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването,   Ви информираме за следното: В периода 25.01.2021г. – 29.01.2021 г. обучението за […]

Read More

ПРИСЪСТВЕНИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ОТ 04.01.2021 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-IV клас

. З А П О В Е Д №  РД-10-200/ 23.12.2020 г., гр. Пловдив на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО ; заповед № РД 01-718/18.12.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, […]

Read More