ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-VII КЛАС ОТ 12.04.2021 Г.

Възобновява се присъственият учебен процес от 12.04.2021 г. за учениците от първи до четвърти клас; Учениците от прогимназиален етап – VII клас от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. се обучават присъствено в училище по утвърдения график за първа смяна с начало на учебните часове от 8:00 часа. Учениците от V и VI клас продължават обучението […]

Read More

Резултати от Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

№ Име, презиме, фамилия Клас Общ брой точки за ученика 1 Мила Костадинова Милкотева 1 63 2 Михаела Станислав Найденова 1 63 3 Станислав Иванов Мартев 1 51 4 Рая Кирилова Празова 1 39 5 Атанас Недялков Даскалов 1 37 6 Антоан Марианов Хаджиев 1 36 7 Даниел Дилянов Димов 1 36 8 Симеон Стоянов […]

Read More

Обучение от разстояние в електронна среда за учениците от V-VII клас

З А П О В Е Д №  РД-10-353/ 12.03.2021 г., гр. Пловдив на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО ; заповед № РД 09-607/11.03.2021 г, на министъра на МОН Н А Р Е Ж  Д А М: Учениците от прогимназиален етап (V-VII) клас от 15.03.2021 г. до 26.03. 2021 г. продължават обучението си от разстояние в електронна среда по вече […]

Read More

ДЕНЯТ НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК В ОУ „ВИКТОРИЯ И КРИКОР ТЮТЮНДЖЯН“

На 21 февруари отбелязваме Международния ден на майчиния език /International Mother Language Day/. Празникът е посветен на опазването на езиковото и културно многообразие по света. Представяме Ви виртуалното тържеството на учениците, изучаващи арменски език под ръководството на учителката Гоар Абовян, в единственото – възстановено през 1990 година,  Арменско училище в Пловдив.  https://cutt.ly/DlwJnBz

Read More

Памет за Васил Левски – Апостолът на свободата

Учениците и учителите от основно училище „Виктория и Крикор Тютюнджян“ отбелязват деня на почит и преклонение пред живота и делото на Апостола. https://cutt.ly/flwUaht – „Песен за Апостола на свободата“, музика и текст – Мария Нинова, аранжимент – Димитър Атанасов в изпълнение на учениците от II б клас https://cutt.ly/XlwIoF9 – Презентация на ученическия съвет за живота […]

Read More