МОН: СРОЧНИТЕ ОЦЕНКИ ДА СЕ ОФОРМЯТ ПРИСЪСТВЕНО

Текущите изпитвания, особено контролните и класните работи, необходими за оформяне на оценките в края на първия учебен срок, да се провеждат присъствено. Правилото да важи за всички ученици с изключение на тези, които се обучават от разстояние по здравословни причини, удостоверени с медицински документ. Такива указания даде министърът на образованието и науката акад. Николай Денков […]

Read More

ВАЖНО! За всички ученици I-VII клас- Декларации за присъствен учебен процес

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването учениците се допускат в училище със зелен сертификат или с тестване за COVID-19 веднъж седмично. ДЕКЛАРАЦИИ за съгласие се приемат непрекъснато. Учениците ще бъдат тествани в първия учебен ден от седмицата, когато дойдат на училище. Декларации може да изтеглите тук

Read More

Присъствен образователен процес за учениците от I – VII клас от 6.12.2021

З А П О В Е Д №  РД-10-143/ 03.12.2021 г., гр. Пловдив на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО , Заповед № РД -01-991/02.12.2021 г. на МЗ и т.3 от  Заповед № РД 09-4813 от 03.12.2021 г. на МОН, до намаляване на 14-дневната заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра […]

Read More

Връщане към ротационна организация на учебния процес за учениците от V до VII клас

ГРАФИК НА РОТАЦИЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ОТ V-VII КЛАС ОТ ОУ „ВИКТОРИЯ И КРИКОР ТЮТЮНДЖЯН“ ПЛОВДИВ СЕДМИЦА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ 1-7.12.2021 VIа, VIб Vа, VIIа, VIIб 8-14.12.2021 Vа, VIIа, VIIб VIа, VIб Присъственото обучение ще се провежда първа смяна с начало на учебните часове 8:00ч. Учениците задължително носят маски […]

Read More

Общински кръг на олимпиадата по математика

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № […]

Read More

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ V-VII КЛАС ! Осигуряване на бърз неинвазивен антигенен тест за Доказване на COVlD19

Уважаеми родители, За да бъде осигурен присъствен образователен процес, е необходимо да бъдат проучени нагласите на родителите и учениците от прогимназиален етап. Важно е да Ви информираме, че учениците могат да се върнат към присъствено обучение с двукратно тестване (понеделник и четвъртък) в седмицата. Валиден официален документ, че детето е преболедувало е COVID-19 преди по-малко […]

Read More

Възстановяване на присъственото обучение за учениците от I-IV клас от понеделник, 15.11.2021 г.

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП ДВА ПЪТИ В СЕДМИЦАТА, В ДНИТЕ НА ТЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: 0  час 8:00 до 8,45    ТЕСТВАНЕ И ЗАКУСКА          1 час 8:50 до 9:30                  2 час 9:50 до 10.30               3 час 10:40 до 11:20              4  час 11:25 до 12:05              5 час 12:10 до 12:50 6 час  12:55 […]

Read More

Тестване на ученици I-IV клас

Най-късно до 12 часа на 8 ноември т.г. родителите на учениците от I до IV клас, които се обучават в електронна среда, трябва да декларират дали са съгласни децата им да бъдат тествани два пъти в седмицата с щадящи антигенни тестове или могат да представят валиден документ, че детето е преболедувало COVID-19. Министерството на образованието […]

Read More