ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Уважаеми седмокласници, Уважаеми родители, Седмокласниците не подават заявления за полагане на изпити от НВО по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща; Заявление се подава само за полагане на изпит за проверка на способностите по музика за прием в VІІІ клас по профил „Музика“ в СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив. Изпитите за проверка на способностите […]

Read More