На 21 февруари отбелязваме Международния ден на майчиния език /International Mother Language Day/. Празникът е посветен на опазването на езиковото и културно многообразие по света.

Представяме Ви виртуалното тържеството на учениците, изучаващи арменски език под ръководството на учителката Гоар Абовян, в единственото – възстановено през 1990 година,  Арменско училище в Пловдив. 

https://cutt.ly/DlwJnBz