Уважаеми родители,

От 13 април до 16 април продължава дистанционният формат на обучение с учениците от ОУ „Тютюнджян“, съгласно заповед № РД-09-746/08.04.2020 г. на министъра на МОН. Почивката за учениците съвпада с Великденските празници от 17.04.2020г. до 20.04.2020 г..

От 21.04.2020 г. се възстановява образователният процес, съобразно създадената организация.

Учебният ден за периода ще бъде от 09:00 до 13:00 ч. при спазване на седмичното разписание за деня. (Или във време, уточнено с вас от класните ръководители на начален етап).

Учениците има ангажимент в тези часови интервали да бъдат в Google класната стая.

Учителите използват времето за консултации и създаване на обратна връзка, поставяне на задания с информативен и занимателен характер .

Спазва се разписанието от часове за деня. Часовете НЯМАТ продължителност от минути. В този интервал от деня учениците ще получават кратки презентации, текстове, видеа. Всичко това, съобразено с възрастовите особености.

В периода от 13 април до 16 април няма да се поставят отсъствия, но личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Вашето добронамерено съдействие и подкрепа е важна част за добър резултат.

Ръководството и педагогическият колектив на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ Ви желаят приятни Великденски празници и здраве!