Правила за учениците при обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) и използване на платформите на G Suite (Classroom, Meet, Hangouts) на Google .