Необходими документи за извиняване на отсъствия до 3 дни или до 7 дни са:

  1. Заявлението за отсъствие на ученика – до 3 дни в една учебна година с разрешение от класния ръководител, може да изтеглите оттук:ДО КЛАСНИЯ

  2. Заявлението за отсъствие на ученика – до 7 дни в една учебна година с разрешение от директора, може да изтеглите оттук: ДО ДИРЕКТОРА