Училищна програма за превенция на ранното напускане на учениците от училище