Дни за провеждане на национално външно оценяване,
съгласно заповед РД09-4131/29.08.2017 г.
 
ІV клас
Български език и литература – 10 май 2018 г.
Математика – 14 май 2018 г.
Човекът и обществото – 16 май 2018 г.
Човекът и природата – 17 май 2018 г.
Примерни тестови задачи от минали учебни години за НВО в ІV клас може да изтеглите от следния линк  http://mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=26
 
VІІ клас
Български език и литература – 21 май 2018 г.
Математика –  23 май 2018 г.
Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас може да изтеглите от следния линк  http://mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=26