Областният кръг на математическото състезание за ученици от І до ХІІ клас „Европейско кенгуру“

за учебната 2017/2018 година ще се проведе

на 17.03.2018 г. от 11:00 до 12:30 ч.

в съответното училище център,

указано от ръководството.

Учениците трябва да се явят до 10:30 ч. на определеното място.

***

Грамота за Лора Димитрова от І клас за постижения в Математическо коледно състезание!

♦♦♦

♦♦♦

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

16 декември 2017 г. (събота) от 09:00 ч. в сградата на училището.

ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

17 декември 2017 г. (неделя) от 09:00 ч. в сградата на училището.

Уважаеми родители и ученици,
Изпитни материали от проведени олимпиади може да се изтеглят от следния линк: http://minedu.government.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=94
* * *
Изпитни материали от проведени олимпиади може да се изтеглят от следния линк: http://minedu.government.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=94
 * * *
Изпитни материали от проведени олимпиади може да се изтеглят от следния линк: http://minedu.government.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=94

***

Уважаеми родители и ученици,

Състезанията, организирани от Сдружението на българските начални учители, ще се проведат на следните дати:

1. „Аз, природата и светът“ – 20.12.2017 г.

2. „Аз и числата“ – 31.01.2018 г.

3. „Аз общувам с Европа“ – 28.02.2018 г.

4. „Аз и буквите“ – 23.03.2018 г.

Национално финално състезание – 26.04.2018 г.

Имената на участниците във финалното състезание ще бъдат обявени на сайта на СБНУ.

„Аз, природата и светът”

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по учебните предмети:
Роден край – 1 кл., Околен свят – 2 кл., Човекът и природата – 3 и 4 кл., Човекът и обществото – 3 и 4 кл.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

„Аз и буквите” Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Български език и литература – двукомпонентен учебен предмет, който включва знания по граматика на родния език и знания по българска и световна литература.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.
„Аз и числата”

Тестът включва задачи от учебното съдържание по Математика, достъпни за всички ученици и подходящи за самостоятелна работа.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

„Аз общувам с Европа”  Тестът включва забавни задачи и въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Английски, Френски, Немски и Руски език за 2, 3 и 4 клас.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.
Национално финално състезание

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори от тематичните области на всички проведени състезания по класове.

Тестовите въпроси са ориентирани към комплексните знания на учениците, в съответствие с изучавания учебен материал.

 За повече информация, може да посетите страницата на СБНУ

http://www.sbnu.org