учебна 2019 – 2020

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ОБЩИНСКИ КРЪГ: до 12.01.2020 г. 
ОБЛАСТЕН КРЪГ: до 08.03.2020 г. 
НАЦИОНАЛЕН КРЪГ – 08.05-10.05.2020 г. 
СЪСТЕЗАНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХТОЛОГИИ: 

1. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон
Атанасов”, 29.11. – 01.12.2019 г., гр. София;
2. Национално състезание по компютърни мрежи, 11.04. – 12.04.2020 г.,
гр. София;
ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОРАМИРАНЕТО: 15 – 20.10.2019 г. ;

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ОБЩИНСКИ КРЪГ: до 15.12.2019 г.

ОБЛАСТЕН КРЪГ: до 22.02.2020 г. от 9:00 ч.

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ: 05.04.2020 г.

МАТЕМАТИКА

ОБЩИНСКИ КРЪГ: до 14.02.2020 г.

ОБЛАСТЕН КРЪГ: 01.02.2020 г. от 9:00 ч.

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ: 03-06.-4.2020 г.

КАЛЕНДАР НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОЛИМПИАДИ И СЪСТАЗЕНИЯ

***

Грамота за Лора Димитрова от І клас за постижения в Математическо коледно състезание!

♦♦♦

„Аз, природата и светът”

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по учебните предмети:
Роден край – 1 кл., Околен свят – 2 кл., Човекът и природата – 3 и 4 кл., Човекът и обществото – 3 и 4 кл.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

„Аз и буквите” Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Български език и литература – двукомпонентен учебен предмет, който включва знания по граматика на родния език и знания по българска и световна литература.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.
„Аз и числата”

Тестът включва задачи от учебното съдържание по Математика, достъпни за всички ученици и подходящи за самостоятелна работа.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

„Аз общувам с Европа”  Тестът включва забавни задачи и въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Английски, Френски, Немски и Руски език за 2, 3 и 4 клас.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.
Национално финално състезание

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори от тематичните области на всички проведени състезания по класове.

Тестовите въпроси са ориентирани към комплексните знания на учениците, в съответствие с изучавания учебен материал.

 За повече информация, може да посетите страницата на СБНУ

http://www.sbnu.org