учебна 2019 – 2020

ОЛИМПИАДИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ОБЩИНСКИ КРЪГ: до 12.01.2020 г. 
ОБЛАСТЕН КРЪГ: до 08.03.2020 г. 
НАЦИОНАЛЕН КРЪГ: 08.05.2020 – 10.05.2020 г. 
СЪСТЕЗАНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХТОЛОГИИ: 

1. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон
Атанасов”, 29.11.2019 – 01.12.2019 г., гр. София;
2. Национално състезание по компютърни мрежи, 11.04.2020 – 12.04.2020 г.,
гр. София;
ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОРАМИРАНЕТО: 15.10.2019 – 20.10.2019 г. ;

 

ОЛИМПИАДИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ОБЩИНСКИ КРЪГ: до 15.12.2019 г.

ОБЛАСТЕН КРЪГ: 22.02.2020 г. от 9:00 ч.

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ: 05.04.2020 г.

ОЛИМПИАДИ ПО МАТЕМАТИКА

ОБЩИНСКИ КРЪГ: до 14.12.2019 г.

ОБЛАСТЕН КРЪГ: 01.02.2020 г. от 9:00 ч.

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ: 10.04.2020 – 13.04.2020 г.

СЪСТЕЗАНИЯ ПО МАТЕМАТИКА: 

  1. МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ – 28.10.2019 г.
  2. АЗ И ЗНАНИЕТО, на СБНУ – 25.10.2019 г.