График с изпите Самостоятелна форма на обучение втора редовна сесия -юни месец 2019г.

 

2018/2019 учебна година

 

График с изпити -Самостоятелна форма на обучение първа редовна сесия 

Самостоятелна форма на обучение-Заповед с график

 

Конспекти-5клас-самостоятелна-форма

Конспекти-7клас-самостоятелна-форма