Резултати от изпити на ……

Учебен предмет Резултат
А ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА /ЗП/  
 1.  Български език и литература  
 2.  Английски език  
 3.  Математика  
 4.  Човекът и обществото  
 5.  Човекът и природата  
 6.  Музика  
 7.  Изобразително изкуство  
 8.  Домашнен бит и техника  
 9.  Физическо възпитание и спорт  
Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /ЗИП/  
 1.   Арменски език