УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед № РД-09-3610/31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката, относно преустановения присъствен образователен процес за учениците от V  до XII клас, на учениците от цялата страна, във връзка със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването,   Ви информираме за следното:

  • В периода 25.01.2021г. – 29.01.2021 г. обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
  • 1. Присъствено обучение за учениците от I- IV клас
  • 2. Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VII клас