Международният ден на майчиния език, който се отбелязва на 21 февруари и 1566-годишнината от Аварайрската битка, под предводителството на Вартан Мамигонян, известна още като ДУХОВНАТА ПОБЕДА НА ХРИСТИЯНСТВОТО се отбелязаха на 23 февруари в Арменския културен дом от ученици от ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“. Във викторината с въпроси, свързани с двата празника участваха ученици от Vа и VІа класове, изучаващи майчин език. А ученици от Іа, ІІа и ІVа класове рецитираха стихове на майчин език. Вокалната група към училището представи песните „Тъброцаган йерк“ (Училищна песен) на Хайгашод Агасян и Михран Бохосян и „Хайерен йеркенк“ (Да пеем на арменски).