На 29 март 2018 г. в залата на Арменския културен дом се проведе първокласниците на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ отбелязаха своя Празник на буквите. Те ще развият своите умения, с помощта на класния си ръководител г-жа Теодора Цанкова и г-жа Байдзар Бабикян – учител ЦОУД.