Анализът на данните за заболеваемостта на учениците към 20.11.2020 г. предполага учениците от начален и прогимназиален етап да продължат да се обучават присъствено в училище през следващите две седмици – /23-27.11.2020г./; /30.11.2020г.-03.12.2020г./.
За учениците от пети,  шести и седми клас е в сила решението на областния кризисен щаб – при тях се запазва обучението от разстояние в електронна среда до 22.11.2020 г. На 23.11.2020г. учебните часове на прогимназиален етап са по утвърденото седмично разписание и програма за втора смяна от 13:30 часа.

Уважаеми родители,
Продължаваме да следим състоянието на децата и заболеваемостта и ако има основание, ще преразгледаме ситуацията на педагогически съвет и в обществения съвет, след допитване до родителите.

Към 20.11.2020 г. отсъстват 18,75% от общия брой на учениците, които се обучават присъствено. Има 1 ученик с регистриран случай на COVID-19, 5 ученици са карантинирани като контактни на член от семейството с положителна проба.
Отсъстващите учители в училище са трима, от тях двама са с положителен тест на COVID-19, един отсъства поради заболяване.

Задължително е носенето на лични предпазни средства за лице според заповед № РД-09-3310/18.11.2020г. на МОН по време на учебните занятия. Препоръчваме  учениците от 1-4 клас да носят предпазни маски в учебните часове и в групите за целодневна организация.
Пазете себе си и децата! Бъдете здрави!