Уважаеми родители,

В изпълнение на Заповед № РД-01-600/12.11.2020 г. на началника на РУО-Пловдив, тук ще се поддържа актуална информация за организацията на обучението и обезпечаването на учебния процес за периода 23.11.2020 – 27.11.2020 г.

ОРЕС – Обучение от разстояние в електронна среда

датакласОрганизация на обучениетоОбезпеченост на учебния процес
23.11.20 г.I-IVприсъственообезпечен
23.11.20 г. V -V I -VII присъствено обезпечен