Възобновява се присъственият учебен процес от 12.04.2021 г. за учениците от първи до четвърти клас;

Учениците от прогимназиален етап – VII клас от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. се обучават присъствено в училище по утвърдения график за първа смяна с начало на учебните часове от 8:00 часа.

Учениците от V и VI клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда с продължителност на учебните часове по 30 минути и 10 минути за самоподготовка.

Графикът на часовете за присъствено и дистанционно обучение е :

І час                 08:00 – 08:40

ІІ час               08:50 – 09:30

ІІІ час              09:50 – 10:30

ІV час              10:40 – 11:20

V час               11:25 – 12:05

VІ час              12:10 – 12:50  

VII час             12:55 – 13:35

Учениците от прогимназиален етап – V клас от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г се обучават присъствено в училище по утвърдения график за първа смяна с начало на учебните часове от 8:00 часа. Учениците от VI и VII клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда с продължителност на учебните часове по 30 минути и 10 минути за самоподготовка