В заниманието по интереси „Природолюбителска дейност“ учениците от 1 А клас посрещнаха представители на организацията „Зелени балкани“. Защитниците на българската природа разказаха на учениците как опазват растителните и животинските видове от различни заплахи. Представиха им интересни факти за червеногушата гъска, която е защитен вид. Всеки първокласник изработи фигурка на птицата и получи книжка с приказка за пътешествието на героя – гъсок от Сибирските степи до нашите дунавски земи. Ученици и природозащитници си обещаха да се срещнат отново и да разкажат повече за природата и възможностите да опазваме растенията и животните около нас.