Национална програма-Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

Занимания по интереси 

Проект „Научи се да караш ски“

Активен проект – „Твоят час“

Активен проект – Micro:bit

Реализиран проект – „УСПЕХ“

Повече информация за проекта „Твоят час“ може да намерите на линка

http://tvoiatchas.mon.bg/Default.aspx