Ръковотител група: ДИМАНА ДИМИТРОВА – „ЛЮБОПИТКОВЦИ”

Ръководител група: ТЕОДОРА ЦАНКОВА – „ КЛУБ  МАЛКИТЕ ХУДОЖНИЦИ”

Ръководител група: ТЕОДОРА ЦАНКОВА – „КЛУБ  ЦВЕТОВЕ”

Ръковотител група: ТАНЯ КУТМАНОВА – „МАТЕМАТИКА ЗА МАЛЧУГАНИ”

Ръковотител група: СТОЯНКА КОДЖАМАНОВА – АРТ-РАБОТИЛНИЦА „ПАЛИТРИ“

Ръковотител група: БАЙЗАР БАБИКЯН – „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ”

Ръковотител група: МАРИЯ ДАСКАЛОВА – „ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ”