Уважаеми родители,

Информираме Ви, че във връзка с епидемиологичната обстановка и след разрешение за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда от 16.11.2020 до 20.11.2020 г., обучението на учениците V-VII кл. за периода  ще се провежда онлайн в Google classroom

Учебните часове ще се провеждат при следното разписание:

V-VII клас
1 ч. 9:00 – 9:30
2 ч. 9:40 – 10:10
3 ч. 10:20 – 10:50
4 ч. 11:10 – 11:40
5 ч. 11:50 – 12:20
6 ч. 12:30 – 13:00
7 ч. 13:05 – 13:35

Мотиви:

На заседание на педагогическия съвет от 12.11.2020 г. бе взето решение за преминаване към обучение от разстояние за периода на учениците от V клас. Решението е съгласувано единодушно от членовете на Обществения съвет на заседание от 12.11.2020 г

Училището е в т.н. червена зона;
4 ученици от прогимназиален етап са карантинирани, като контактни на член от семейството;
15 % от учениците от пети клас отсъстват по причини, свързани с поява на симптоми на Ковид-19;
с анкета установихме наличие на тревожност и страх от заразяване на работното място у повече от половината от учителите;
налице са трудности при осигуряването на заместващи учители.

Убедени сме, че с натрупания опит ще осигурим необходимото качество на образователния процес