Неучебни, но присъствени дни за учебната 2019 – 2020 година.

30.04.2020 г. Празник на училището „Нашият чуден свят“;

21.05.2020 г. Патронен празник;