В ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ Пловдив на основание заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. на министъра на МОН, съгласно утвърден график,  ще се проведе общински кръг на олимпиадата по български език и литература за ученици от V; VI; VII клас  до 15.12.2019 г. , а олимпиадата по математика за ученици от IV; V; VI; VII клас до 14.12.2019 г.