На 09 септември 2019г. от 18:00 часа ще се проведат срещи с родителите на учениците от IА и
IБ клас; IIА клас и  IIIА клас;

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, носете със себе си удостоверение за преместване от детската градина;

На 10 септември 2019г. от 18:00 часа ще се проведат срещи с родителите на IVА и  IVБ клас;

На 12 септември 2019г. от 18:00 часа ще се проведат срещи с родителите на VА клас и VБ клас