В „СВЕТОВНИЯ ДЕН НА КНИГАТА“ учениците от 4А и 4Б класове, под ръководството на класните си ръководители г-жа Т.Цанкова и г-жа Д.Димитрова, преминаха в учебните часове за деня с различни послания за знанието, което се пази в книгите!

В часовете по изобразително изкуство четвъртокласниците работиха върху проект за изработване на корица на любима книга от домашната библиотека. Разбраха, че корицата не само представя книгата, но и я предпазва от нараняване.

В часовете по чужд език се проведе разговор за преводачите и тяхното значение за това книги на различни езици да стигнат до читателите.

А по човек и общество си припомнихме за Рибния буквар – уникална и важна за българските деца книга, която е един от първите светски учебници.

Не е тайна, че читателите харесват книгата по корицата!!!

Въпреки че винаги ни се напомня никога да не съдим книгата по нейната корица, това е много трудно, тъй като читателите имат избор между хиляди книги.

За това, как да привличат читателите да изберат точно тяхната книга за части от секундата – учениците помислиха и пристъпиха към работа!!!

Част от готовите проекти публикуваме като поздрав към всички, които обичат книгите!

Арзув, 4б