НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.                                    – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ

20.05.2020 г.  Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г.  втори ДЗИ

09.06.2020 г.  НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г.  НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК 2019 – 2020

06.02.2020 г.  I – XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК 2019 – 2020

14.05.2020 г.   XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г.  I – III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г.  IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г.  V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г.  VII – ХІ клас (18 учебни седмици)