4 февруари 2019 г. – неучебен ден за училищата на територията на област Пловдив ,прочети :

Уважаеми ученици, родители и учители,

Информираме Ви, че във връзка с прогресивно нарастващата заболеваемост от остри респираторни заболявания в област Пловдив директорът на Регионална здравна инспекция – Пловдив е издал предписание №11-6/01.02.2019 г. на основание чл.105, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование за преустановяване на учебните занятия в училищата на територията на област Пловдив считано на 04.02.2019 г. Запазва се и графикът за междусрочната ваканция. (05.02.2019-междусрочна ваканция)
 Учебните занятия ще бъдат подновени на 06.02.2019 г /(сряда)

oт Ръководството