2. Б клас са подготвили видеа за 6 от празниците през месец май.

https://bit.ly/3fDhJcG – 1 май

https://bit.ly/2SRAbEr – 6 май

https://bit.ly/2YWxaGT – 9 май

https://bit.ly/2AiNTtO – 11 май

https://bit.ly/2WSqyrQ – Нашият чуден свят

https://bit.ly/2zknrjb – 24 май

1. Б клас

https://bit.ly/3clCHea – Ние вече сме грамотни

https://bit.ly/2ymno6b – Гозбите на мама и баба

Буквичките вече знам – 1. А клас

https://bit.ly/3dF5qdQ