ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО, ДО 10.04.2020Г., ОУ „ВИКТОРИЯ И КРИКОР ТЮЮТЮНДЖЯН“ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕНО ЗА ПОСЕТИТЕЛИ. ПРИ СПЕШНА НЕОБХОДИМОСТ ЗВЪНЕТЕ НА: 0886202787 – ДИРЕКТОР, 0888469098 – ЗАМ.-ДИРЕКТОР