Седмица на ТОЛЕРАНТНОСТТА – така можем да обобщим инициативите на учениците от първи, втори , трети и четвърти класове, които споделяха информация и мнения по темата, изработиха красиви проекти под ръководството на своите класни ръководители и с помощта на учителите в ЦОУД в дните от 11 ноември до 16.ноември, обявен за Ден на толерантността в ЕС.        

     Да бъдем внимателни в отношенията си с близки и приятели, да уважаваме мнението и постиженията на непознати за нас хора, да изказваме обичта си към членовете на семейството – тези идеи вълнуват учениците и разговорите по темата протичат неочаквано интересно. Да бъдем толерантни в реалните си социални отношения, но не само като търпимост, но и като развитие на критично мислене и търсене на справедливи решения в настъпили противоречия и конфликти. Учениците разговаряха по темата в часовете на класа, в междучасията, в отдиха към следобедния режим. В края на седмицата всеки клас избра свои представители – по едно момче и едно момиче, олицетворяващи разбирането за толерантност в училищните взаимоотношения. Класните ръководители изготвиха табло с победителите в състезанието за  толерантност и то ще ни напомня, че доброто и обичта са достижими, много близо са до нас – нека ги опазим и ДА БЪДЕМ КАТО ТЯХ, защото те са УСПЕШНИ!

             Грамота със званието МИС ТОЛЕРАНТНОСТ или МИСТЪР ТОЛЕРАНТНОСТ получи всеки победител в класа си. Грамотите бяха връчени официално през междучасието на двора, в присъствието на всички класове, класни ръководители и заместник-директора г-жа Димитрина Владимирова.