Информираме Ви, че в периода 02.11.2020г. – 06.11.2020г. в училището бяха установени случаи на 4-ма учители с Ковид-19 и трима ученици от I Б клас. В тази връзка са предприети следните действия:

– Подадена е незабавна информация към РЗИ;

– Дейностите в училището са организирани съгласно регламентираните в здравния

протокол мерки;

– Стриктно се спазват дадените от РЗИ предписания;

– Включени са допълнителни дейности по информиране на учениците от паралелките за предпазване от вируса;

– Информирани са всички заинтересовани страни за случая;

– С паралелките от I А и I Б е организирано обучение в електронна среда от разстояние.

Уважаеми родители,
В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през
2020/2021 година в условията на COVID-19 “, в съответствие с актуални здравни
регулации Ви информирамe:

Информираме Ви, че в периода 02.11.2020г. – 06.11.2020г. в училището бяха установени случаи на 4-ма учители с Ковид-19 и трима ученици от I Б клас. В тази връзка са предприети следните действия:

– Подадена е незабавна информация към РЗИ;

– Дейностите в училището са организирани съгласно регламентираните в здравния

протокол мерки;

– Стриктно се спазват дадените от РЗИ предписания;

– Включени са допълнителни дейности по информиране на учениците от паралелките за предпазване от вируса;

– Информирани са всички заинтересовани страни за случая;

– С паралелките от I А и I Б е организирано обучение в електронна среда от разстояние.


През седмицата от 26.10.2020 г. до 29.10.2020г. няма случаи на заболели ученици,
учители, служители.
За периода 19.10.2020г.-23.10.2020 г. има 1 (един) ученик от III А клас с положителен
тест за Covid-19. Паралелката е карантинирана до 29.10.2020г. Предприети са действия по указания на РЗИ. Общо 7 ученици са карантинирани като контактни на близки от семейството. Двама ученици от I а; 1 ученик от I б; 1 ученик от II а ; 1 ученик от V а; 1 ученик от VI а и 1 ученик от VI б клас. Паралелките не се карантинират.
За периода 12.10.2020 – 16.10.2020 г. – няма случаи на лица с положителни тестове за
Covid-19. Един ученик от 1. А клас e карантиниран като контактен на близки от
семейството. Паралелката не се карантинира.
На 16.10.2020 г. учениците от 2. Б клас се върнаха в присъствена форма на обучение.