Дните от 25.01.2023 г. до 31.01.2023 г. ще бъдат неучебни дни за учениците и педагогическите специалисти в ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ Пловдив.

Междусрочната ваканция ще бъде от 1.02 до 5.02 включително. На 6.02 учебните занятия за прогимназиален етап и учениците от първи до трети клас ще започнат в 8:00, а за четвъртокласниците – по график за втора смяна.