Уважаеми ученици и родители,
Общинският кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV до VII клас ще се проведе на 11.12.2022 г.(неделя) от 9:30 часа. Учениците следва да се явят в училище 30 мин. преди началния час.
Начало на олимпиадата: 09:30 часа
Продължителност: 4 астрономически часа
За участие в олимпиадата родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика подава в училището декларация за информираност и съгласие.

Всяка писмена работа се проверява и оценява независимо един от друг от двама проверители.

Приложения:

  1. Декларация за информираност и съгласие за ученици под 16 години.
  2. Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2022/2023 година за учениците от IV до VII клас.

Пожелавамe успех на участниците в олимпиадата по математика!