В ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ през месец декември ще бъде организиран и проведен общински кръг на олимпиадите по български език и литература за учениците от V-VII клас на 06.12.2019г. /петък/от 13:30 часа и олимпиада по математика на 13.12.2019г. /петък/ за ученици от IV клас от 9:00 часа и за учениците от V-VII клас от 13:30 часа.

На вниманието на заинтересованите ученици относно възможността да участват в състезание  „VIVA математика с компютър“, което ще се проведе на 08.12.2019 г. Повече информация може да намери на адрес  http://www.vivacognita.org в рубриката VIVA Математика.