В навечерието на 1 ноември – Празник на народните будители, в ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ се проведе традиционното за учениците от начален етап на обучението „Състезание по краснопис“. Участваха всички паралелки от класовете и с активното участие на класните ръководители. Състезанието обхваща ключови компетентности по писмена култура на учениците – правопис и краснопис, изписване на текст под диктовка – литературен текст за известна  личност, свързана с историчеси български събития или откъс. Критериите за оценка са конкретизирани по възрастовата степен и очакваните резултати на обучението, съгласно ДОС.

   Състезанието се организира в чест на известните български общественици – писатели, културни дейци и революционери, отдали сили за организиране на просвещението и за образованието на народа ни.

     Победителите и показалите отлични умения участници, бяха наградени с грамоти за първо, второ и трето места. Всички участници получиха грамоти за участие в състезанието по краснопис. Активното участие на учениците в състезанието и успешното им представяне, още веднъж доказаха българската поговорка, че „Знанието е сила“!

Наградени ученици с отлични резултати в състезанието по краснопис:

клас Първо място Второ място Трето място
Алис Ловчинова, Дара Далемска, Елена Найденова, Маргарита Пехливанова Дария Тодорова, Пресияна Чолакова, Николай Симов, Мария Георгиева Атанас Хачадурян, Анет Джаникян, Габриела Хачикян, Стилияна Доневска
Мила Димитрова, Никол Петракова Вячеслав Рупски, Ивайло Стойчев Димитър Велчев, Магдалена Тодорова, Жаклин Сотирова
Александър Мнацаканян, Изабел Кешишян Алек Гелгелян, Елизабет Абгарян Луйза Саркисян, Мария Пантелеева
Борис Дюлгеров, Мартин Макавеев Атанас Михайлов Антоан Павлов,  Дария Мочукова, Стоян Джинев, Райа Иванова  
Аделина Василева, Емилия Кенанова, Силвия Димитрова Божидар Мердинян, Деница Симеонова, Ема Мануелян, Лора Димитрова, Максим Георгиев, Страхил Кръстев   Анджелина Михайлова, Инес Шопова, Борислав Господинов, Никола Кунчев
Сета Митева Ануш Тахмизян, Изабела Костадинова Томас Четинян  
Виктория Генчева, Виктория Илиева Мария Пунгеррова, Росиана Доневска Ванеса Лучкова