Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
На 06.07.2022 г. в Арменския културен дом ще се проведе родителска среща от 18.00 часа за попълване на заявленията за записване в първи клас обсъждане на административни въпроси.

Алим Юриевич Бишляга
Ана-Мария Марчева
Антъни Венциславов Иванов
Борис Борисов Тодоров
Борис Ивелинов Дончев
Боян Ивелинов Дончев
Виктор Антонов Недялков
Виктор Симеонов Стайков
Гарабед Торос Доникян
Далия Благовестова Калинова
Даниела Джулиянова Кътева
Дениз Георгиев Костадинов
Деян Атанасов Илиев
Джулия Карен Гарабедян
Димитър Иванов Пенев
Димитър Стефанов Куюмджиев
Евелина Дякова
Едуард Тодоров Тодоров
Елеонора Йорданова Пъшева
Иван Владимир Арзуманян
Ивона Йорданова Бабунска
Калоян Венелинов Георгиев
Калоян Съби Колев
Кристиан Тодоров Петров
Люси Йорданова Халаджова
Майкъл Христов Кунчев
Мартин Мирославов Марков
Матей Георгиев Матеев
Момчил Иванов Графов
Радослав Апостолов Котасов
Самуил Атанасов Дишев
Самуил Боянов Баев
Симон Петров Бунев
Теодор Красимиров Найденов
Траян Йорданов Бабунски
Филип Велизаров Дюлгеров
Явор Яворов Станков