I а клас
Ученик
1Анета Еди Степанян
2Антония Драгомирова Паунова
3Атанас Димитров Ташев
4Божидар Георгиев Димитров
5Бохос Онник Гюлян
6Боян Борисов Спасов
7Виктор Асадур Кочиян
8Виктор Димитров Статев
9Гагик Артур Хованисян
10Доник Гаро Гагосян
11Едуард Виктор Филибосян
12Едуард Едварт Микаелян
13Карина Артинян
14Магдалена Василева Гъркова
15Малина Дианова Латева
16Мари Етварт Хугасян
17Михаела Илианова Качурова
18Надежда Димитрова Мизинова
19Никол Николаева Драгинова
20Симон Рафаел Симонян
21Теохар Георгиев Крънчев
22Хачик Агоп Папазян
I б клас
Ученик
1Александър Веселинов Димитров
2Александър Николаев Узунов
3Анелия Недялкова Неделчева
4Антон Георгиев Атанасов
5Богомил Геров Чакъров
6Данаил Мирославов Шапилов
7Дарио Димитър Маринов
8Жеко Паунов Неделчев
9Живко Кирилов Празов
10Илиан Владимиров Червенков
11Йоан Александров Петков
12Калоян Калоянов Попов
13Кристияна Каменова Петрова
14Мария Иванова Галчева
15Миа Йорданова Тодорова
16Никол Айханова Денкчиева
17Огнян Найденов Огнянов
18Поля Петрова Минчева
19Симона Христова Мечева
20Стела Георгиева Мандаджиева
21Стеляна Димитрова Средева
22Явора Николаева Станоева