Списък на одобрените от комисията кандидати за длъжността „Учител по БЕЛ“, допуснати до събеседване на 16.12.2022 г.

От 12:15: Кандидат с вх. №: ЧР02-321/13.12.2022; Кандидат с вх. №: ЧР02-315/09.12.2022; Кандидат с вх. №: ЧР02-324/14.12.2022