ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Даниела Пандова Шеноджак – представител на родителите

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Боян Беганов
  2. Яна Върбанова
  3. Ваня Четинян
  4. Грация Касапян

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Стоянка Мавродиева
  2. Неделина Радева

Представител на финансиращия орган в обществения съвет:

Красимира Орманова, счетоводител в район Централен

Резервен член:

Димитринка Илиева, гл. експерт ОСМД в район Централен