ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Искухи Ховханес Куюмджиян – представител на родителите

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Анета Чолакова
  2. Яна Върбанова
  3. Донка Коприварова

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

  1. Стела Стоянова
  2. Стоянка Мавродиева

Представител на финансиращия орган в обществения съвет:

Васил Петров, главен юрисконсулт в район Централен

Резервен член:

Октай Чалъшкан, зам.-кмет ОЗСДРСИ в район Централен