ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА УЧИЛИЩЕТО: arm_school@tutunjian.bg

ИМЕНА ДЛЪЖНОСТ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
1 СИМОН ТЮТЕЛЯН ДИРЕКТОР arm_school@tutunjian.bg
2 ДИМИТРИНА ВЛАДИМИРОВА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УД zam_dir@tutunjian.bg
3 НИКОЛА ПАМПОРОВ Ръководител на направление Информационни и комуникационни технологии npamporov@tutunjian.bg
4 КРАСИМИРА КЮЧУКОВА Педагогически съветник kuchukova@tutunjian.bg
5 ИНЕСА ГЕВОРГЯН Учител по арменски език gevorgyan@tutunjian.bg
6 ЙОРДАНКА ЗЛАТАНОВА Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап zlatanova@tutunjian.bg
7 ЛИЛИЯ ДЖАМБОВА Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап djambova@tutunjian.bg
8 НОРА ГАНЧЕВА Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап gancheva@tutunjian.bg
9 САШКА ВОЙВОДОВА Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап voivodova@tutunjian.bg
10 СТОЯНКА КОДЖАМАНОВА Старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап kodjamanova@tutunjian.bg
11 ЗЛАТИНА ПОПОВА Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап popova@tutunjian.bg
12 ЕЛИЗ ХРИСТОЗОВА Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етапhristozova@tutunjian.bg
13 ЕЛЕНА ХАДЖИЙСКА Учител общообразователен предмет в прогимназиален етап hadjiiska@tutunjian.bg
14 ЦВЕТКА ВАСИЛЕВА Учител общообразователен предмет в прогимназиален етап cvetka_vasileva@tutunjian.bg
15 БАЙДЗАР БАБИКЯН Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) babikian@tutunjian.bg
16 ДИМАНА ДИМИТРОВА-АДЪГЮЗЕЛ Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) dimitrova@tutunjian.bg
17 ЕЛЕНА ЛЕСКОВА Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) leskova@tutunjian.bg
18 ЕЛЕНА КАМЕНОВА Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) kamenova@tutunjian.bg
19 ТЕОДОРА ЦАНКОВА Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) tzankova@tutunjian.bg
20 ГЕРГАНА НАЙДЕНОВА Учител начален етап на основното образование (I-IV клас) naidenova@tutunjian.bg
21 РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА Учител, начален етап на основното образование​​ (I-IV клас) georgieva@tutunjian.bg
22 АЛБЕНА БАКЪРОВА Учител, ЦДО, начален етап на основното образование (I-IV клас) bakarova@tutunjian.bg 
23 ДЕСИСЛАВА ТАИПОВА Учител, ЦДО, начален етап на основното образование (I-IV клас)taipova@tutunjian.bg
24 ДИЛЯНА БАЕВА Учител, ЦДО, начален етап на основното образование​​ (I-IV клас) d_baeva@tutunjian.bg 
25 ЕРОЛ ХАЛИЛ Учител, ЦДО, начален етап на основното образование (I-IV клас) halil@tutunjian.bg
26 НОРА АНДОНЯН Учител, ЦДО, начален етап на основното образование (I-IV клас) andonian@tutunjian.bg
27 ПЕТЯ КОСТОВА Учител, ЦДО, начален етап на основното образование​​ (I-IV клас) kostova@tutunjian.bg
28 СТЕЛА МИТОВА Учител, ЦДО, начален етап на основното образование (I-IV клас) mitova@tutunjian.bg
29 ЦВЕТОМИРА СТОЯНОВА Учител, ЦДО, начален етап на основното образование​​ (I-IV клас) stoianova@tutunjian.bg