З А Я В Л Е Н И Е
и декларация за информирано съгласие за включване в проекта

Application_02

 

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА

Application_05

 

АНКЕТНА КАРТА
за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „ТВОЯТ ЧАС“

Survey-Application-1FANCetna

ПРИЛОЖЕНИЕ: Публикувана в сайта на ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС информация за предлаганите дейности по групи в ОУ ”Виктория и Крикор Тютюнджян”, Пловдив

за учебната 2017/2018 година

 

„Малки усмивки“

Ръководител: Елиз Гагосян

Тематична област: Изкуства и култура,

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 3.10.2017 г. до 1.6.2018 г. /Група по интереси

Арт–клуб „Палитра“

Ръководител:Стоянка Коджаманова

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична

подобласт: Изящни изкуства

Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 17.10.2017 г. до 30.5.2018 г. /Група по интереси

„Happy english hour“

Ръководител: Даниела Дечева

Тематична област: Наука, техника и технологии,

Тематична подобласт: Езиков свят

Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 1.10.2017 г. до 15.6.2018 г. /Група по интереси

Забавна математика                

Ръководител: Таня Кутманова

Тематична област: Наука, техника и технологии,

Тематична подобласт: Природо-математическо знание

Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 3.10.2017 г. до 31.5.2018 г. /Група по интереси

„English bus“

Ръководител: Димана Димитрова

Тематична област: Наука, техника и технологии,

Тематична подобласт: Езиков свят

Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 3.10.2017 г. до 1.6.2018 г. /Група по интереси

БЕЛ“Езикова грамотност“    

Ръководител: Лилия Джамбова

Тематична област: Български език и литература,

Тематична подобласт: Български език и литература

Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 15.6.2018 г. /Група по обучителни затруднения

Уча бързо и лесно!                  

Ръководител: Георги Дългърски

Тематична област: Български език и литература,

Тематична подобласт: Български език и литература

Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 15.6.2018 г. /Група по обучителни затруднения

По пътя към успеха!

Ръководител: Петя Костова

Тематична област: Български език и литература,

Тематична подобласт: Български език и литература Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 10.11.2017 г. до 15.6.2018 г. /Група по обучителни затруднения

Аз и числата!

Ръководител: Йорданка Златанова

Тематична област: Математика,

Тематична подобласт: Математика

Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 15.6.2018 г. /Група по обучителни затруднения

Празници любими!                  

Ръководител: Димана Димитрова

Тематична област: Гражданско образование, Тематична

подобласт: Интеркултурна комуникация

Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 15.6.2018 г. /Група по интереси

РАБОТИЛНИЦА“Златната ябълка“

Ръководител:Стоянка Коджаманова

Тематична област: Предприемачество, Тематична

подобласт: Предприемачество и обществена среда

Дата на публикуване: 15.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 30.6.2018 г. /Група по интереси

Бит, култура и традиции

Ръководител: Радостина Георгиева

Тематична област: Изкуства и култура,

Тематична подобласт: Приложни изкуства

Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 8.10.2017 г. до 15.6.2018 г. / Група по интереси

Спортни звезди  

Ръководител: Елена Хаджийска

Тематична област: Спорт ,

Тематична подобласт: Колективни спортове

Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 15.6.2018 г./ Група по интереси

Музика без граници

Ръководител: Елиз Гагосян

Тематична област: Гражданско образование, Тематична

подобласт: Емоционална интелигентност

Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 15.6.2018 г. Група по интереси

Общо: 14 групи по Проект „Твоят час” – 10 групи по интереси и 4 групи по обучителни затруднения, 11 учители-специалисти в училището като ръководители на групите.

***********

Списък на извънкласни дейности и учителите ръководители

За период 01.10.2016 – 15.09.2017 г.

Област Клас Бр. групи Бр. участници     Рьководители Група
„Наука, техника и технологии“ –Езиков свят 1б клас 1 23 Даниела Дечева Английски език “Happy English hour”
1а клас 1 13 Димана Димитрова Английския език “English bus”
„Спорт“   – колективен спорт 6 – 7 клас 1 10 Елена Хаджийска „Спортни звезди“
„Изкуство и култура“–

Изящни изк.

Сценични и танцови изкуства

Сценични и танцови изкуства

Приложни изкуства

5 – 7 клас 1 24 Стоянка Коджаманова Арт – клуб „Палитри“
3 – 4 клас 1 10 Елиз Гагосян „Малки усмивки“
1б клас 1 14 Диана Гечева Приказен театър
2а клас 1 14 Радостина Георгиева Бит, култура и традиции
“Наука, техника и технологии“ –

Природоматематическо знание

3a клас 1 14 Таня Кутманова Забавна математика
„Наука, техника и технологии“ –

Езиков свят

5 – 6 клас 1 15 Мария Лулчева Училищен вестник “Нашият чуден свят“
„Гражданско образование“–

Интеркултурна комуникация

4а клас 1 11 Ануш Тахмизян Арменски бит, традиции и култура

 

Общо 10 148 10

Състав на Съвета за обществен мониторинг „Твоят час“ за учебната 2016/2017 година

 1. Родител: Сета Онник Йозгатлиян
 2. Представител на общината: Красимир Христов
 3. Педагогически специалист: Теодора Христова Цанкова
 1. Педагогически специалист: Сашка Любенова Войводова
 1. Представител на местната общественост или на юридическо лице с нестопанска цел: Манник Гарбис Шамлъян

Функции на съвета „Твоят час“

 1. Подпомага Директора на училището при избора на извънкласни дейности и на ръководители.
 2. Участва при обсъждане на графика за работа на групите.
 3. Координира участието на родители.
 4. Подпомага училищните екипи при провеждане на публични изяви и на годишни продукции.
 5. Наблюдава изпълнението на програмата.
 6. Дава препоръки за подобряване на организацията на извънкласни дейности.