Председател:
Валентина Кирева – 7„а“

Зам. – председатели:
Никол Козарева – 5 „а“
Габриела Багдасарян – 6 „а“

Връзки с обществеността:
Емилия Кенанова – 5 „а“
Андреа Стойкова – 6 „б“

Секретар на УУС:
Виктория Атанасова – 7 „б“
Ануш Тахмизян – 6 „а“
Деа Ришева – 6 „б“

Спортна дейност:
Ангел Димитров – 7 „б“
Кристиян Костов – 6 „б“
Натали Барбудова – 5 „а“

Културно-информационна дейност:
Иван Атанасов – 7 „а“
Виктория Атанасова – 7 „б“
Никол Козарева – 5 „а“
Емилия Кенанова – 5 „а“