Председател:
Теодора Тодорова – 7„б“

Заместник-председател:
Ануш Тахмизян – 7 „а“

Връзки с обществеността:
Емилия Кенанова – 6 „а“

Секретар на училищен ученически съвет:
Габриела Багдасарян – 7 „а“

Спортна дейност:
Симеон Йовчев – 3 „б“

Културно-информационна дейност:
Елена Найденова– 4 „а“
Магдалена Тодорова – 4 „б“
Луйза Саркисян – 5 „а“
Мария Соколова – 5 „б“