Председател:

 Ивайла Кисимова–  7„а“

Зам. председатели:

Натали Барбудова  – 7 „а“
Емилия Кенанова – 7 „а“

Връзки с обществеността:

Велина Кълвачева – 6 „б“

Секретар на УУС:

Мария Соколова –  6 „а“

Спортна дейност:

Симеон Йовчев   – 4 „б“
Даниел Димов – 4 „б“
Антоан Хаджиев – 4 „б“

Културно-информационна дейност:

Магдалена Тодорова – 5 „б“
Мария Динова – 5 „б“
Михаела Найденова – 4 „а“
Злателина Иванова –  4„б“

Устав