Училищното ръководство и педагогическият колектив работят с пулса на новото, динамично променящо се време.
Това, което обединява нашия екип, е стремежът непрекъснато да се прилагат нови, иновативни практики и нетрадиционни подходи, които повишават ефективността на учебния процес и извънкласната дейност. Училището е изцяло интерактивно, разполага с добре оборудвана компютърна зала, компютри и мултимедийни системи във всяка класна стая, таблети за обучението по майчин арменски език. Работим в Google G-Suite като училище в облака. Имаме електронен дневник и във всички класове се използват електронни учебници.