Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти -„Училищен плод“ и „Училищно мляко“