На 01.11.2023 г. със заповед № РД09-3543 на професор Галин Цоков – министър на образованието и науката, е утвърден Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище.

Заповед № РД09-3543/01.11.2023 г.

Механизъм за противодействие на наркотиците в училище

Информация за родители относно психоактивни вещества

Информация за нормативната база и функции на различните институции 

Информация за помощни материали и институции